bingo Op vrijdagmiddag 22 december is de gezamenlijke kerstviering in de grote zaal van ’t Rondeel, aanvang 14:00 uur. Deze kerstmiddag wordt opgeluisterd door de Spectacles Jazzband, met aansluitend een koffiemaaltijd. De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 12,00 per persoon voor donateurs en € 20,00 voor niet-donateurs. Aanmelden kan tot 8 december via email bij Chris of Jopie . Telefonisch kan ook bij Chris 06-51786653 of Jopie 06-14871872. Wij verzoeken u de eigen bijdrage direct na aanmelding over te maken naar bankrekening NL51 RBRB 0790 6618 29 t.n.v. Stichting De Zalmtrek.

bingo Op donderdag 4 januari organiseren we de nieuwjaars bingo. Die wordt gehouden in onze eigen zaal en begint om 14:00 uur.