Om te mogen deelnemen aan een activiteit van de ouderensoos hoef je niet per se lid te zijn van Stichting De Zalmtrek. Wij vinden het uiteraard wel fijn als u lid wordt. Er zijn vele voordelen van een lidmaatschap. Als stichting hebben wij eigenlijk geen leden, maar donateurs. Nu ja, we zijn gewoon een groep mensen die samen iets gezelligs doen.

De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar, maar mag ook meer zijn. Dit bedrag wordt geïnd van uw rekening middels incasso. Zelf overmaken mag ook op bankrekening NL51 RBRB 0790 6618 29 t.n.v. Stichting De Zalmtrek. Contant betalen aan een bestuurslid mag ook. Zo net voor de vakantie moet dit afgehandeld zijn.

Als je nog geen lid bent mag je uiteraard gewoon binnenlopen op onze soosmiddagen. Doe gezellig mee en bevalt het wordt dan lid. Dan vul je na afloop een papiertje in met je gegevens.

Mocht u niet langer lid willen zijn van de soos, meld dat dan even aan ons.