Het bestuur van De Zalmtrek bestaat uit vijf personen. Eens per maand wordt er op woensdagochtend vergaderd. Verder zijn er mensen die activiteiten leiden.

Naam Bestuur Activiteit Telefoon Email
Chris Golverdingen voorzitter
penningmeester
bingo 06-51786653
John van Dijk secretaris bingo 0183-301302
Jopie Sterk algemeen jokeren
sjoelen
bingo
06-14871872
Hennie Brandenberg algemeen jokeren
sjoelen
bingo
06-51878004
Jaap Verhoeff algemeen
inkoop
website
biljarten 06-30677053
Henk Vink klaverjassen
Kuin Borg biljarten 06-18153084