Het bestuur van De Zalmtrek bestaat uit vijf personen. Eens per maand wordt er op woensdagochtend vergaderd. Naast de bestuurders zijn er ook anderen die activiteiten leiden en optreden als gastheer of gastvrouw.

Naam Bestuur Activiteit Telefoon Email
Chris Golverdingen voorzitter bingo
evenementen
nieuwsbrief
06-51786653
John van Dijk secretaris bingo 0183-301302
Jaap Verhoeff penningmeester biljarten
consumpties
website
gemeente
06-30677053
Jopie Sterk algemeen jokeren
sjoelen
bingo
06-14871872
Hennie Brandenberg algemeen jokeren
sjoelen
bingo
06-51878004
Henk Vink
Tiny Borg
klaverjassen
gastvrouw
reiscommissie
06-57008416
Kuin Borg biljarten
reiscommissie
06-18153084